Doradztwo biznesowe

Wsparcie operacyjne w procesach ekspansji zagranicznej

Posiadamy poparty wieloletnim doświadczeniem know-how w zakresie doradztwa biznesowego,  pośredniczymy w transakcjach biznesowych i na rynku kapitałowym, oraz w pozyskujemy odpowiednich partnerów dla naszych klientów. Rozwiązujemy problemy biznesowe, prawne i regulacyjne, oraz pomagamy klientom w tworzeniu nowych struktur w UE i obu Amerykach, wspierając klientów w ekspansji zagranicznej.

Posiadamy międzynarodowe doświadczenie w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Za pośrednictwem związanej z nami globalnej sieci kancelarii prawnych, Rimon Law, zapewniamy kompleksowe usługi prawnicze w zakresie wszystkich oferowanych przez nas gałęzi doradztwa biznesowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Rimon Law.

Nasza oferta:

Rozwój kanałów sprzedaży:

• Identyfikacja potencjalnych lead’ów sprzedażowych dla Twoich produktów i usług;

• Konwersja lead’ów sprzedażowych w realną sprzedaż;

• Identyfikacja nowych, efektywnych kanałów sprzedaży;

• Wsparcie zespołów sprzedażowych na rynkach europejskich i amerykańskich.

Optymalizacja kosztów:

• Identyfikacja odpowiednich, efektywnych kosztowo lokacji dla nowych struktur w UE;

• Kontraktowanie i obsługa przestrzeni biurowych dla nowych lokacji podczas ekspansji zagranicznej;

• Poszukiwanie talentów i budowanie zespołów na rynkach UE i Amerykańskich;

• Tworzenie i zarządzanie strukturami typu 'back-office”.

Prawo:

• Doradztwo w zakresie selekcji najbardziej optymalnych i wydajnych struktur oraz ich implementacja na rynku docelowym;

• Prawo pracy oraz usługi doradztwa prawnego w zakresie nieruchomości;

• Sporządzanie umów i kontraktów zgodnych z normami prawa unijnego.

• Usługi 'compliance’ dla firm z sektora finansów planujących, lub będących w procesie ekspansji zagranicznej.

„Fundamentem filozofii Nous Evolution jest kreowanie wartości firmy w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju oraz budowanie relacji dążących do osiągnięcia wspólnych korzyści dla zaangażowanych stron i całego społeczeństwa”

Niezależnie od charakteru projektu w jakim bierzemy udział, naszym nadrzędnym celem jest kreowanie wartości dla wszystkich interesariuszy. Inspirujemy naszych klientów, dostawców, nabywców i inwestorów, aby zważali nie tylko na własny interes, ale również na dobro wspólne. Wierzymy że nasze podejście sprzyja atmosferze przejrzystości i zaufania, w której wygenerowaną wartością mogą cieszyć się wszyscy zaangażowani w dane przedsięwzięcie.

REFERENCJE

Zobacz co mówią o nas nasi klienci:

W ciągu ostatniego roku pracowaliśmy z Nous Evolution nad projektem...

„W ciągu ostatniego roku pracowaliśmy z Nous Evolution nad projektem ekspansji naszego banku inwestycyjnego na rynek europejski i dostrzegamy, że są oni jednymi najbardziej responsywnych, pragmatycznych i kompetentnych konsultantów z jakimi współpracowaliśmy. NE pracowali razem naszym zespołem zarówno nad strategicznymi, jak i operacyjnymi aspektami projektu ekspansji, dzięki czemu wspierali nas bardzo skutecznie, oferując znacznie bardziej wydajny proces od tego jakim byłoby poznawanie nowego rynku własną rękę. Doceniamy ich i merytoryczny i praktyczny wkład w prace zespołu naszego banku!”

CFO, Międzynarodowy Bank Inwestycyjny

Przekonałem się, że zespół Nous Evolution jest pragmatyczny i skuteczny...

„Przekonałem się, że zespół Nous Evolution jest pragmatyczny i skuteczny. Ściśle współpracowali z nami, aby zrozumieć w pełni nasze cele, a następnie przedstawić szereg odpowiednich rozwiązań, dla wyzwań które znalazły się przed naszą firmą. NE zapewnili świetną komunikację i udowodnili, sprawne i skuteczne podejście do rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Świetnie się z nimi pracowało, a ich filozofia pracy i poczucie misji są dla nas godne podziwu.”

Senior Director – Międzynarodowa Firma Big Data

NE pomogli zaplanować naszej firmie wszystkie niezbędne kroki na drodze ekspansji...

„NE pomogli zaplanować naszej firmie wszystkie niezbędne kroki na drodze ekspansji biznesowej na nowym rynku. Ich multidyscyplinarne podejście i kontakty pomogły nam zwłaszcza w zopytmalizowaniu struktury prawnej i wzbogaciły moją sieć relacji biznesowych. NE rozumie potrzeby mojego biznesu, a ponieważ moja firma nadal się rozwija, kontynuujemy współpracę.”

CEO – Właściciel Małego Przedsiębiorstwa

Kontakt: